Komende activiteiten en vormingen

Deze pagina wordt aangevuld met komende activiteiten.

 

Een terugblik

Woensdag 16 februari 2022
9u tot 12u
 
Locatie: Aalst, wordt nog nader bepaald

 

Meertaligheid in het basisonderwijs

 

Heel wat scholen zijn actief bezig met het ontwikkelen van een eigen schooltaalbeleid. Schoolteams reflecteren hierbij over hun taalonderwijs maar ook over het taalgebruik op de speelplaats en de ondersteuning die men van de ouders vraagt. Bij dit alles houdt men echter vaak nog te weinig rekening met het proces van een meertalige opvoeding: Hoe leren kinderen taal? Welke afspraken kunnen ze aan? Welke rol geven we best aan de ouders?… Gedurende deze sessie bekijken we een aantal aspecten van de meertalige ontwikkeling. Hierbij is er bijzondere aandacht voor nieuwe inzichten op dit vlak. We bekijken de implicaties van deze bevindingen voor het klas- en schoolgebeuren en in functie van de ondersteuning die we ouders bieden. Begeleider Hilde De Smedt is logopediste en al meer dan 35 jaar werkzaam in het Integratiecentrum Foyer te Brussel. Vanuit een nauw contact met de allochtone gemeenschap en via heel wat projecten (lokaal en Europees) bouwde zij expertise op m.b.t. “meertalig opgroeien”. Ze ontwikkelde in dit kader ondersteunende materialen voor onderwijs, ouders en hulpverlening. Momenteel leidt zij PIM (voluit: Partners in Meertaligheid), een advieswerking voor meertalige gezinnen. Voor wie? Voor leerkrachten, zorgleerkrachten, schooldirecties, CLB-medewerkers…