Wij doen

Laagdrempelige activiteiten

Vrouwenwerking


Diversplus organiseert laagdrempelige activiteiten die vrouwen van verschillende achtergronden bij elkaar brengen: leesgroepjes, workshops allerlei, uitstappen met ouder en kind, educatie vanuit noden van de vrouwen…

Doel
Vrouwen empoweren door informatie, educatie en netwerkverbreding

Alternatieve ontspanning

Jongerenwerking

Regelmatig een aanbod doen aan alternatieve ontspanning, een aanbod aan begeleiding in kleine groepen voor jongeren die het moeilijk hebben, jongeren koppelen aan elkaar om elkaar te ondersteunen vanuit hun ervaringsdeskundigheid, jongeren laten proeven van nieuwe uitdagingen (vrijwilligerswerk, duurzaamheid…) vanuit noden van jongeren educatie en informatie aanreiken.

Doel
Jongeren hun kennis en bril verruimen, jongeren verbinden in/met de samenleving, jongeren laten kennismaken met het leven zoals het is en hen hiermee leren omgaan.

Vorming

Aanbod voor professionals

Vanuit de feedback van onze deelwerkingen doen wij een aanbod van vormingen aan professionals in het onderwijsveld en in de sociale sector.

Onze aanbod is vaak gerelateerd aan diversiteit, verbinding en duurzaamheid.

Doel
De vormingen zijn een methode om inzichten te krijgen of te verbreden over elkaars leefwereld, blinde vlekken zichtbaars te maken, een uitnodiging om kennis te maken met het onbekende.

Krachtlijnen


Kennis delen

Ervaringsdeskundigheid wordt bij ons ter harte genomen.  Diversplus ondersteunt mensen om hun ervaringskennis met elkaar te delen. Levende kennis is van onschatbare waarde in een proces van hertel.


Individueel engagement

Via burgerparticipatie zoeken we naar manieren om individueel engagement te verbreden. Dit doen we door het inspelen op de denkkracht en ideeën van mensen.


Kennis delen

Wij luisteren aandachtig naar wat leeft bij de mensen, zij vormen de motor van onze denktank. Alleen door hen maximaal te betrekken kunnen ze meebouwen aan een samenleving op maat van hun noden en verwachtingen.