Wij zijn

Het ontstaan

Een verhaal dat leeft

 

“De anderen vinden wellicht dat ik niet om het schoolwerk geef van mijn zoon…”

 

 

“Ik durf mij niet in te schrijven voor de activiteit. Ik weet eigenlijk niet eens waarom, ik kreeg een uitnodiging, maar de drempel is te hoog…”

 

 

“Ze vinden dat ik hier al te lang woon om nog geen Nederlands te spreken. Ik doe wel degelijk pogingen. Ik ga af en toe iets gaan drinken, schuif aan bij een groepje en probeer mee te praten in het Nederlands. Maar men bekijkt me soms raar."

 

Diversplus komt niet plots uit de lucht vallen. Het verhaal leeft al een hele tijd onder vrouwen en jongeren met een migratie achtergrond die hen niet altijd een deel van de samenleving voelen. Expliciet of tussen de regels hoorden we wat de mensen bezighoudt. Geleidelijk aan maakten een aantal vrouwen en jongeren het verhaal zichtbaar

 

“Ik had vandaag niet het gevoel dat ik één van hen was.”

 

 

"Mijn buur fronst de wenkbrauwen als ik een gesprek probeer aan te knopen. Maar hoe moet ik dan de taal leren? De lessen zijn eigenlijk niet genoeg en in het dagelijkse leven durf ik mijn mond niet genoeg open te doen…”

 

 

“Ik ben hier, maar mijn hoofd is thuis want de kinderen zijn ziek. Dat bezorgt me een schuldgevoel, want we zijn sowieso maar met twee allochtone deelnemers. Ik ben op dat moment alleen maar een bezorgde moeder, maar toch geef ik de indruk dat de activiteit mij niet genoeg interesseert…”

 


Verbinden is een werkwoord: wij willen werk maken van “verbinden” en de noden van onze doelgroep opvangen en oplossen.


We willen meebouwen aan een duurzame, vredevolle en pluralistische samenleving. Dat doen we vanuit een belangstelling, bezorgdheid, noden maar ook toekomstdromen die in het middenveld leven.

 

We willen mensen emanciperen, inspireren, prikkelen. Zodat we samen dingen kunnen bewegen vanuit een positieve energie, met iedereen mee aan boord én aan het roer. Want werken aan een betere samenleving is teamwork.

 

Verbinden is onze tweede natuur. Onze deur staat voor iedereen open, wel leveren we extra inspanning om ons aanbod toegankelijker te maken voor kansengroepen.

 

Onze visie

Waar staan we voor?


Onze visie

Waar staan we voor?

Diversplus wil mensen stimuleren door middel van ontmoeting, ontspanning en educatie om positieve beweging in onze regio te brengen of te creëren. 

 

De toenemende trends in onze samenleving van de individualisering, de klimaatsverandering, de digitalisering en de globalisering brengen heel wat uitdagingen met zich mee.

 

De complexiteit die deze tendensen op ons laten afkomen dwingen ons voortdurend om keuzes te maken, mensen confronteren elkaar bewust en onbewust over eigen identiteit. Dat al deze maatschappelijke vraagstukken angst, weerstand en polarisatie met zich meebrengen mag ons dan ook niet verbazen.

 

Diversplus  houdt de vinger aan de pols bij de mensen rond maatschappelijke thema’s. Dit is wel geen doel maar wel een weg waarin we kansen aangrijpen die de maatschappelijke tendensen met zich meebrengen. 

 

Wil je meer weten over ons?